Lễ hội Giã La

Lễ hội Gióng Lễ hội Chèm “Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy Vui thì vui vậy, chẳng tầy Giã La” Căn cứ vào sự tích vị Thành hoàng và trò…

Read More »
Lễ hội cổ truyền của làng Chèm

Lễ hội Chèm

Lễ hội Gióng Lễ hội Giã La Làng Chèm, từng có tên là Thụy Hương, sau đổi là Thụy Phương, nay thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Làng…

Read More »

Lễ hội Gióng

Lễ hội chùa Hương Dân gian Việt Nam có câu: “Lâm râm hội khám, u ám hội Dâu, vỡ đầu hội Gióng” Và: “Ai ơi mùng chín tháng Tư Không…

Read More »
Lễ hội chùa Hương

Lễ hội chùa hương

Lễ hội Gióng Lễ hội chùa Hương từng được Phan Huy Chú – một học giả lỗi lạc ở thế kỷ XIX – đánh giá là lễ hội vui bậc…

Read More »